page header safety

Safety First:

Rekommendationer för säker användning av borstar för borrmaskiner

Före montering

Allmän säkerhetsinformation

  • Din maskins drivaxelhastighet får inte överskrida borstens maximala säkerhetshastighet.

  • Drivaxelns längd ska vara utformad för att säkerställa en absolut säker position för spindelmuttern.

  • Borstar med klämstyrka kan lätt monteras i konventionella borrchuckar eller spännhylsor.

  • Borstanslutningsgängor omfattar plana hylsor som garanterar enkel montering och demontering.

Under bearbetningen rekommenderar vi starkt att personliga skyddskläder och ögonskydd används för att eliminera möjlig risk för skador från främmande partiklar, smuts, rost, borr etc. Personer utan personlig skyddsutrustning ska inte vistas i direkt närhet av borstens arbetsområde. 

För din och dina medarbetares säkerhet bör all information om industrisäkerhet, rekommenderade arbets- och säkerhetshastigheter för Osborn-produkter samt de rekommendationer och användarhandböcker som tillhandahålls av tillverkaren av respektive drivmaskin följas.

Här hittar du våra utförliga säkerhetsrekommendationer

i PDF-format för nedladdning på åtta olika språk:

Download Veiligheids voorschriften English
 Nederländska
Download Safety Recommendations English
 Engelska
Download Conseils d‘utilisation French
 Franska
Download Sicherheitsempfehlung German
 Tyska
Download Consigli di sicurezza Italian
 Italienska
Download Recomendações de segurança Portuguese
 Portugisika
Download Recomendacìones de seguridad Spanish
 Spanska
Download Säkerhetsförekrifter Swedish
 Svenska

 

Safety First:

Rekommendationer för säkert användande av slip- och kapskivor

 Läs mer användarråd för säkert användande av slip- och kapskivor. Finns som PDF på fem olika språk.

Download Safety Recommendations English
 English
Download Conseils d‘utilisation French
 French
Download Sicherheitsempfehlung German
 German
Download Consigli di sicurezza Italian
 Italian
Download Recomendacìones de seguridad Spanish
 Spanish