Varvsindustri, kajer, offshore

Byggnads-, underhålls- och reparationsarbeten utförs på offshoreanläggningar, borriggar och varv. Metalldelar måste svetsas, avrostas, avfärgas eller rengöras. Arbete på pontoner, däck och skrov, reparationer av axlar, rodersystem, propellrar och rörledningar förekommer överallt. Med rätt Osborn-verktyg påskyndas processerna och stilleståndstiden minimeras.

Snabbt, grundligt och säkert.
Vad som är viktigt.


Ett fartyg som ligger i hamn kan inte tjäna pengar. Därför bör underhålls- och reparationsarbeten utföras så snabbt som möjligt i kundens intresse. Det är dock inte bara snabbhet som räknas, utan även noggrannhet och tillförlitlighet. Ett varv är en arbetsplats där många människor arbetar samtidigt på ett relativt begränsat utrymme. Svetsning pågår på ett ställe, avrostning eller färgborttagning på ett annat. Säkra arbetsförhållanden är därför av avgörande betydelse.

Osborns verktyg är inte bara utvecklade för att ge längsta möjliga livslängd och hög borttagnings- eller rengöringshastighet så att arbetet kan slutföras snabbt. Våra verktyg tillverkas också med säkra arbetsförhållanden i åtanke: 

Ett stort antal av våra verktygsborstar är till exempel certifierade av TÜV-Süd (säkerhetstestade, produktionsövervakade) för att minimera risken för skador från uppspringande trådar eller flygande gnistor. Vi är också medlemmar i oSa - organisationen för säkerheten för slipverktyg. Som oSa-medlem har vi åtagit oss att tillämpa certifierad kvalitetshantering med dokumenterade processer - med interna testanläggningar och en hög nivå av testkompetens. De tre EN-standarderna utgör hörnstenarna i oSa:s säkerhetsfilosofi. Vi erkänner säkerhetsstandarderna (EN 12413, EN 13236, EN 13743) för våra produkter.

Verktyg med särskilda egenskaper

Om du bryr dig om din personal, deras välbefinnande, lycka och säkerhet kan vi erbjuda en mängd lämpliga och praktiska lösningar med hänsyn till ergonomi, buller och säkerhet.

Loading...

Våra borstar, kapskivor och lamellskivor med X-LOCK-logotyp för användning på X-LOCK-vinkelslipmaskiner sparar tid och bidrar också till säkerheten:

  • enkelt och snabbt byte av skivor och borstar - inga verktyg behövs för bytet.
  • Det finns ingen spännmutter som kan skrapa arbetsstycket under arbetet - du slipper tidskrävande omarbetningar.
  • Smart snabbmonteringssystem med ökad säkerhet - felaktig montering eller för hårt eller löst fastspänning är omöjlig.
  • våra kapskivor med X-LOCK-fäste är 100 % nedåtkompatibla och kan även användas på konventionella vinkelslipmaskiner med 22,23 mm
Loading...

Utvalda elborstar och skivor är utformade, men inte begränsade till att användas på batteridrivna elverktyg. Du känner igen dem på den gröna BATTERY FRIENDLY-logotypen.

Loading...
Copyright 2022 Osborn GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Loading...