Provberarbetning.

Vi Hjälper Dig Att Identifiera Nya Potentialer.

Det finns många frågor inom industriell bearbetning av arbetsstycken och optimering av processer. Om du konfronteras med någon av dessa frågor hjälper vi dig gärna:

  • Vilket verktyg passar bäst för min avgradningsprocess?
  • Jag skulle vilja testa alternativ till mina nuvarande verktyg.
  • Har jag fortfarande potential i min bearbetningsprocess?
  • Vilka parametrar kan jag fortfarande arbeta med?
  • Hur kan jag minska kostnaden per del på ett hållbart sätt?
  • Bearbetningsresultaten är svåra att reproducera. Vad kan jag göra?
  • Borstarna slits ut för snabbt och det läggs för mycket tid på omställning och driftstoppen är för långa.

Hur vi hjälper dig.

Om du är osäker på om du redan har hittat det perfekta verktyget för din industriella bearbetningsprocess rekommenderar vi vår reservdels- och provbearbetningstjänst. Detta är ett utmärkt tillfälle att testa kvaliteten på de verktyg du för närvarande använder och vid behov ersätta dem med ett verktyg som passar bättre för applikationen.

Såhär arbetar vi.

Tillsammans med dig bestämmer vi de perfekta verktygen för bearbetning av dina provdelar. Beroende på uppgiften kan en standardprodukt eller en skräddarsydd produkt övervägas. Vi kommer sedan överens om vilka parametrar som är viktigast för dig vid bearbetning av arbetsstycket.
Efter att vi har mottagit provdelarna från er och om applicerbart så testar vi de nuvarande verktygen i vårt testlaboratorium.

Vilka delar kan vi bearbeta?

Vi kan bearbeta en mängd olika komponenter. För detta ändamål sätts arbetsstycket i en spännanordning eller på ett roterande bord och kan sedan bearbetas. Processrelevanta parametrar som hastighet, skärhastighet, matningar, dykdjup etc. kan ställas in och resultaten mätas. Inte ens komplexa arbetsstycke geometrier är något hinder.

Va händer härnäst?

Efter bearbetning av delarna skapar vi en detaljerad dokumentation av våra testresultat åt dig. I vår rapport definierar vi målen, testförfarandet och slutsatserna. Baserat på denna utvärdering kan du jämföra kvaliteten på de verktyg du använder för närvarande med våra lösningar och fatta ditt beslut.

Fråga om vår del en provbehandlingstjänst idag!

Copyright 2022 Osborn GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Loading...