Proven quality. Certificates.

Certifiering enligt DIN EN ISO 50001:2018

ISO 50001-certifiering är en frivillig internationell standard. Den beskriver krav för införande, hantering och förbättring av energiförbrukning och energieffektivitet. Burgwald- och Haan-anläggningarna uppnådde certifiering för första gången 2018 och granskas regelbundet av oberoende revisorer.

Osborn har också åtagit sig i sin företagspolicy att kontinuerligt förbättra och optimera energiledning utöver de lagstadgade kraven.

Certification according to DIN EN ISO 9001:2015

More than 125 years of technical expertise is what the Osborn brand is all about. Our complete product range sets the global standard for quality, durability and technical progress.

Our quality management complies with DIN EN ISO 9001:2015 standards and is regularly audited by independent auditors.

Below you will find the certificates of the audited subsidiaries.

Certifiering enligt ISO 14000:2018

Utveckling, tillverkning och försäljning av borstar, maskinutrustning och produkter för ytbehandling.

Certification TÜV-Süd

TÜV SÜD is a technical testing organisation that offers testing and certification.
The organiation active in the classic services of main inspections, plant testing, product testing, product safety testings or expert opinions.
More than 700 products of our retail brush portfolio are certified by TÜV-Süd (safety tested, production monitored). The products as well as our production facilities are checked by the independent expert organisation TÜV SÜD Product Service for technical safety requirements.

Detailed information on this certification can be found on the following website:
www.tuev-sued.de/ps-zert

Osborn is AEO certified

Osborn has the status of "Authorised Economic Operator (AEO)". This is a standard adopted at European level with the aim of enabling a consistently secure international supply chain. The prerequisites for certification as an "Authorised Economic Operator" are the fulfilment of specific criteria defined by customs in terms of reliability, solvency, compliance with legal regulations and fulfilment of security standards.

The holder of the certification is considered particularly reliable and receives easier access to customs simplifications, accelerated authorisation procedures and facilitation of security-related customs controls. The certificate is valid in all EU member states. Our customers benefit from this, because our goods are usually given priority and cleared quickly during inspections. Shipping delays due to controls can thus be minimised considerably.

oSa-medlemskap

Osborns produktionsanläggningar i Burgwald, Wunsiedel och Rumänien är medlemmar i den internationella organisationen oSa (Organisation for the Safety of Abrasives). De ledande tillverkarna av kvalitetsslipmedel är organiserade i oSa. De har åtagit sig att följa kvalitets- och säkerhetsstandarder och erkänner EN-standarderna 12413, 13236 och 13743 som bindande. Endast oSa-medlemmar får använda det skyddade tecknet för oSa-varumärket på sina produkter.

Användningen av varumärket oSa innebär också att tillverkaren gör ytterligare försäkringar: bland annat övervakas hela tillverkningsprocessen för slipverktyg och företaget måste ha ett certifierat kvalitetsledningssystem på plats. Dessutom måste löpande produktionskontroller utföras enligt EN-standarder och produkterna måste vara spårbara till tillverkaren. Dessutom är OSA-medlemmar engagerade i arbetssäkerhet och miljöskydd i sina företag.

Du kan läsa mer om oSa på webbplatsen: www.osa-abrasives.org

Copyright 2022 Osborn GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Loading...