Säkerhetsrekommendationer.

Säkerhet först  -  jobba säkert.

 

Vid bearbetning rekommenderar vi starkt att du bär skyddsutrustning så som säkerhetskläder och skyddsglasögon för att eliminera risken för skador från främmande föremål, smuts, rost, grader och liknande. Dessutom bör personer utan skyddsutrustning inte befinna sig i omedelbar närhet av arbetsområdet.

Av intresse för din egen säkerhet och säkerheten för dina kollegor, vänligen observera alla anvisningar om arbetsmiljö, de rekommenderade arbets- och säkerhetsvarvtalen och hastigheten för Osborns produkter samt rekommendationerna och bruksanvisningarna från tillverkarna av de aktuella drivmaskinerna.

Säkerhetsrekommendationer
Borstar

  • Hastigheten på drivaxeln för din maskin får inte överskrida den maximala säkerhetsvarvtalet för borsten.
  • Längden på drivaxeln bör vara sådan att en absolut tät passning av spindelmuttern är garanterad.
  • Borstar med spännaxel kan monteras i standardborrfästen eller kilar utan problem.
  • De anslutande gängorna på borstarna är försedda med spänningsflänsar som garanterar enkel montering och demontering.

Var god ladda ner säkerhetsrekommendationerna och ta dig tid att studera dem.

Säkerhetsrekommendationer 
Skär- och Slipskivor, Lamellskivor, Fiberskivor

Här kan du ladda ner våra detaljerade säkerhetsrekommendationer på olika språk som PDF. Du hittar mer information och ansökningsvideor på: abrasivessafety.com

Säkerhetsrekommendationer av oSa
Limmade slipmedel, Diamantskärskivor

Osborn är medlem i den internationella organisationen oSa (Organisation for the Safety of Abrasives). De ledande tillverkarna av kvalitetsslipmedel är organiserade i oSa. De har åtagit sig att följa kvalitets- och säkerhetsstandarder och erkänner EN-standarderna 12413, 13236 och 13743 som bindande. Endast oSa-medlemmar får sätta det skyddade tecknet för oSa-varumärket på sina produkter.

Om möjligt bör du alltid använda produkter med oSa-logotypen® för att få största möjliga skydd mot olyckor orsakade av osäkra slipverktyg.

Du hittar mer information på: www.osa-abrasives.org

 

Copyright 2022 Osborn GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Loading...