Avgradning av ytor och platta komponenter

Partiklar och grader kan uppstå på ytor och plana komponenter på grund av tillverkningsprocessen. Om resterna finns kvar på ytan kan skador som repor uppstå eller så kan partiklarna lossna senare och förorena andra komponenter.

Varför är det viktigt att avgrada ytor och platta komponenter?

Gradning uppstår inte bara på kanter utan även på ytor. Detta kan till exempel vara fallet med stansade delar eller med ytor som har bearbetats. De "rester" i form av lösa grader, partiklar eller flingor som skapas i tillverkningsprocessen kan leda till oönskade repor på ytor. De kan störa monteringen av en komponent eller till och med kontaminera andra komponenter om de faller av. 

Särskilt i branscher där det är viktigt att komponenterna är rena (läkemedel, livsmedel, halvledare osv.) måste avgradning av ytor ske och framför allt måste den vara processäker. En grundlig avgradning är i slutändan också en grundläggande förutsättning när ytorna därefter beläggs eller målas. Bristfällig avgradning kan leda till att beläggningen flagnar.

Vilket verktyg är lämpligt för att avgrada ytor och platta komponenter?

Loading...

På ytor eller platta komponenter används främst skivborstar för avgradning, ibland även hjulborstar.

Skivborstar är mycket flexibla verktyg. På grund av sin karaktär är de mycket väl lämpade för arbete på ytor.
Hjulborstar används när en platt komponent inte består av en kontinuerlig yta utan är perforerad, vilket innebär att det även finns kanter i ytan på grund av tillverkningsprocessen (t.ex. för ventilationsöppningar i höljen). Hjulborsten är lämpligare för att avgrada kanterna på ytan.

Ytor eller platta komponenter av stål, sintrad metall eller aluminium avgradas huvudsakligen med slipmaterial som keramik, kiselkarbid eller aluminiumoxid. För gjutjärn och icke-järnhaltiga metaller används krusad ståltråd eller tråd av rostfritt stål. Klass 5-grat, där materialet förskjuts av ett skärverktyg, kräver mer aggressiv bearbetning. Här används nästan uteslutande krusad tråd.

Loading...
Copyright 2022 Osborn GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Loading...