Slutbehandling av borrhål

Efterbehandlingsprocessen innebär att man skapar en yta med ett definierat grovhetsdjup.

Vad menas med ytfinish?

Vanligtvis bestämmer man slutproduktens ytkvalitet innan tillverkningen av komponenten påbörjas. Detta påverkar det material och den produktionsprocess som väljs för denna del.

Ytkvaliteten hos en yta specificeras vanligtvis mer exakt med två parametrar. Värdet för centrumrughet (Ra) och det genomsnittliga ruggdjupet (Rz). Det slutliga målet med efterbehandling är att göra ytstrukturen finare eller grövre. Det sistnämnda är fallet när mer vidhäftning önskas. Detta kan till exempel gälla smörjmedel som antas "fästa" bättre på en grov yta. En särskild form av efterbehandling är honing, som vi diskuterar separat.

Vilka verktyg ska jag använda för att ytbehandla borrhål?

Osborns mikroslipande rörborstar är särskilt lämpliga för ytbehandling av borrhål.
Slipborsten är vanligtvis av kiselkarbid, aluminiumoxid eller diamant.

Beroende på det definierade grovhetsdjupet för den yta som ska produceras finns det ett brett utbud av olika kornstorlekar. Fördelen med slipborsten är att borsten "arbetar" på arbetsstycket både vid spetsen och på borstens sidoytor. Under bearbetningen frigörs hela tiden nytt slipmaterial, vilket garanterar en mycket jämn slipeffekt.

(Tvärgående) borrningar, O-ringfördjupningar, men även munstycken och hydrauliska borrningar med små diametrar kan bearbetas på detta sätt.

Borstarna kan användas både i vått och torrt bruk. Förutom att välja rätt verktyg är tillämpningsparametrarna (rotationsriktning, hastighet) viktiga för att uppnå önskad ytkvalitet. Våra tillämpningstekniker ger dig råd individuellt för din tillämpning. Vänligen kontakta oss! 

Rörborstar från Osborn kan användas i bearbetningscentra och robottillämpningar tack vare olika monteringsalternativ (t.ex. Whistle Notch, Weldon).

Loading...
Copyright 2022 Osborn GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
Loading...